מרכז תל"ם

מתחברים מחדש

הרקע להקמת המרכז

בשנים האחרונות עולה מספר הנערות מרקע חרדי (גילאי 12-21) הנמצאות בסיכון גבוה. נערות אלה שנשרו ממסגרות החינוך השונות (או על סף נשירה) סובלות מדחייה חברתית ובהיעדר מענה מקצועי הולם נפלטות לרחוב. הן חשופות לניצול ולאלימות על כל גווניה, מידרדרות לשימוש באלכוהול ולסמים וחלקן אף מעורבות בפעילות פלילית.

אודות תל"ם

מרכז תל"ם הוקם בשנת תשס"ו, 2006, וחרט על דגלו מתן מענה מערכתי ומשמעותי לנערות מתמודדות ובסיכון מקרב המגזר החרדי ובני משפחותיהן.
חלק מנערות אלו חוו אתגרים או משברים שונים מול החברה, הקהילה, מסגרת הלימודים או המשפחה
שגרמו להן לאבד אימון במערכת הכללית ברמות שונות. הן מחשבות מסלול מחדש ומעוניינות למצא את הנתיב הנכון (תלם הייחודי) שיפשר להן לצמח ולהתחבר מחדש ממקום טוב ולהאמין בטוב.

החזון שלנו

אנו במרכז תל"ם, מאמינים שבאחריות הקהילה לאפשר לכל נערה באשר היא, לממש את יכולתה, לתת ביטוי לחופש פעולה במרחב הנורמטיבי. אנו מעוניינים ליצור מציאות טיפולית שוויונית, שתיתן למאות נערות המצויות בקצה רצף הסיכון מרקע חרדי, לחזור למעגל חיים של ערך, משמעות וסיפוק. כתוצאה מעבודתנו, אנו מביאים לשינוי מהותי בתפיסה החינוכית בבתי הספר, במטרה למנוע את תהליך ההתדרדרות, לסייע למשפחות ובכך להפוך את החברה בישראל לטובה יותר.

מטרות המרכז

• מניעת נשירה והידרדרות של נערות מרקע חרדי וצמצום התנהגות מסכנת
• הקניית כישורי חיים רגשיים, לימודיים ומקצועיים, לנערות שאיבדו אמון בעצמן ובסביבתן, להתמודדות באתגרי היום יום
• שילוב בחיי חברה נורמטיביים, משמעותיים, במשפחה ובקהילה

אוכלוסיית היעד

נערות מרקע חרדי ודתי בין הגילאים 12-21, הנמצאות בתהליכי הדרה וניתוק מהחברה.
קבוצות משנה:
• נערות בגילאי ה"עשרה", מצויות בשלבי תהייה וחיפוש. מגלות נטייה או תסמינים לנשירה ממסגרת נורמטיבית.
• נערות בגילאי ה"עשרה" המצויות בסיכון ממשי: קשרים עם גורמים עברייניים; קשרים עם בני מיעוטים, קיום יחסי מין לא מובחנים; שימוש באלכוהול וסמים; ללא קורת גג; מעורבות בפלילים.
• נערות בוגרות שעברו תהליך טיפולי וזקוקות להכוונה ותמיכה במגוון תחומים בדרך לחיים נורמטיביים: לימודים, תעסוקה, התנהלות כלכלית, בחירת בן זוג.

 

תיאור הפעילות

• יישוג (reaching out) – איסוף הנערות מהרחוב למחסה (זולה) במרכז ירושלים. הענקת צרכים ראשוניים כגון: מזון, ביגוד והנגשת שירותים רפואיים. לחילופין – הפנייה דרך גורמים מקצועיים וגורמים בלתי פורמאליים בקהילה או פנייה ישירה של משפחות.
• אבחון ראשוני לגבי המאפיינים והצרכים של כל נערה.
• שילוב באחת התכניות של תל"ם, ליווי ומעקב עד לסיום המוצלח של השתתפות בתכנית אחת או יותר וחזרה לחיים נורמטיביים בקהילה.

 

ההישגים שלנו

• הפעלת רצף שירותים גדול תוך מספר שנים
• קידום מאות נערות בסיכון והחזרתן למסגרת חיים נורמטיבית
• התאמת כלל התכניות לרקע הייחודי של הנערות
• תמיכה מעיריית ירושלים ומוסדות המדינה
• שילוב בשירות לאומי מותאם
• תמיכה בפעילות מרבנים ומהקהילה החרדית – צעד חסר תקדים בישראל

 

שותפים לדרך 

משרד החינוך | עיריית ירושלים | ג'וינט – אשלים | ידידות טורונטו | קרן גלנקור | קרן קומון סנס | קרן רוכליין | עמותת בית שלמה | האגודה להתנדבות | מכללת אמונה | מכללת הדסה | האיגוד הירושלמי למאבק בסמים ואלכוהול | עמותת בית שלומית | עמותת דולב תורמים פרטיים

 

ליווי רוחני וציבורי

הכוונה רוחנית – הרב ישראל גנס שליט"א

דילוג לתוכן