untitled-4

פעמוני ההצלחה

תכנית הצלה לנערות חרדיות בתיכון "הפעמון"

 

הרקע לתכנית

בירושלים ובאזור מצויות כיום נערות רבות מרקע דתי וחרדי, הנמצאות בסיכון גבוה. נשירה ממסגרות החינוך השונות גורמת להן לניתוק ממשפחותיהן ולדחייה חברתית ובהיעדר מענה מקצועי הולם הן נפלטות לרחוב. הן חשופות לניצול ולאלימות על כל גווניה, מידרדרות לשימוש באלכוהול ובסמים, חוברות לגורמים פליליים וחלקן סובלות מנטיות אובדניות.
"על כל נער שמבצע עבירה ואיננו מטופל כראוי המדינה משלמת, והרבה". כך קובע מחקר חדש של אוניברסיטת בן גוריון. "אם משקיעים בזמן הנכון, אפשר לחסוך המון ואף חיי אדם", מבהיר אחד מעורכי המחקר, פרופ' דוד לייזר.

אודות התכנית

מרכז תל"ם הקים את תכנית "פעמוני ההצלחה" בבי"ס תיכון "הפעמון" שהוקם עבור נערות בסיכון. התכנית מעניקה לנערות בגיל התיכון כלים לצלוח את האתגרים הרבים ומקדמת אותן להצלחה ב-3 מישורים:
1. לימודי > מקצועי > תעסוקתי – תגבור הלמידה וסדנאות מקצועיות, עד לשילוב בעבודה.
2. חינוכי-טיפולי – הפעלת מערך רחב התומך בכל נערה.
3. חברתי-ביתי – ארוחות חמות ופעילויות חברתיות לאורך כל השנה.
בתכנית משתתפות בכל שנה כ-40 נערות, מהן 30 בו זמנית.
מחצית מהנערות מתגוררות בירושלים והשאר מגיעות מבית שמש, טלז-סטון וביתר עילית. מספר נערות מגיעות מאזור המרכז והצפון ולנות בדירות או בפנימיית רווחה המופעלת ע"י גורם מוסמך.

מטרות התוכנית

הצלה וייצוב – הענקת קורת גג ראשונית ומסגרת ביתית אלמנטרית.
מתן הזדמנות שווה – ללמידה, פעילויות חברתיות והכוונה לתעסוקה.
סיוע רגשי – טיפול וליווי אישי רציף.

hp_200

אודות מפעיל התכנית

מרכז תל"ם מפעיל מערך תכניות ושירותים מקצועיים לקידום נערות בסיכון, בתפיסה הוליסטית ובמטרה להעניק להן תקווה לחיים חדשים. להנהלת המרכז ניסיון עשיר והישגים רבים בתחום, ובהם:
הפעלת רצף שירותים גדול תוך עשור: מרכזי נוער, דירות מוגנות, בי"ס תיכון ועוד..
התמודדות עם אתגרים חינוכיים, תקציביים וממסדיים.
הפעלת מענות (פורמאליים ובלתי פורמאליים) לנערות בסיכון.
קידום מאות נערות בסיכון והחזרתן למסגרת חיים נורמטיבית.
שיתוף ותמיכה ממשרד החינוך, עיריית ירושלים וקרנות.
חיבור חסר תקדים לרבנים ולקהילה, קבלת אמון, גיבוי ושיתוף פעולה מלא בדרך להפקת תכניות רבות המותאמות לצרכי הנערות.

אוכלוסיית היעד

נערות מרקע חרדי ודתי בגילאי 15-19
בעלות רמת תפקוד נמוכה מאד ו/או התנהגות מסוכנת.
אחוז גבוה מהנערות עברו פגיעות שונות.
בעלות זהות אישית לא מגובשת.
לעיתים מרקע סוציו אקונומי נמוך.

יעדי התכנית

40% מהנערות תתנתקנה מהסביבה השלילית ומגורמי הסיכון השונים.
85% תשארנה במסגרת התיכון.
50% תיבחנה ותעבורנה בהצלחה חלק ממבחני הבגרות תוך שנתיים.

פירוט התכנית

במטרה לקדם את הנערות בתיכון באופן משמעותי, כוללת "פעמוני ההצלחה" תגבור והרחבה של הכלים הקיימים לצד הוספת כלים חדשים החיוניים להצלחה. לצד הפעילות הקבוצתית מותאמת לכל נערה תכנית קידום אישית במגוון תחומים:
למידה – תכנית ללימודי בגרות המותאמת לצרכי הנערה וליכולותיה ומגובשת בהסכמתה. לפי הצורך נהנות הנערות גם משיעורים פרטיים, המגדילים את סיכויי הצלחתן.
תמיכה טיפולית – ליווי אישי של מדריכה ו/או אשת טיפול, המסייעת לנערה בהתמודדות עם אתגרים שונים.
תעסוקה – הכוונה ומציאת מקום עבודה מקדם, מעקב אחר השתלבות הנערה תוך שמירה על מעמדה, כבודה וזכויותיה.
בית וחברה – מערך תכניות חברתיות מחזקות ומגבשות, המחברות את הנערות אל התיכון ומספקות להן מגוון צרכים באופן שוטף ובלתי פורמאלי: טיולים, אירועים ומסיבות; אוכל ביתי איכותי יום יום; תכניות ערב משמעותיות ועוד.
כל התחומים הללו יחדיו, הכרחיים לתמיכה וסיוע לנערות ומהווים כלים מצילי חיים.

מדידה והערכה

צוות התכנית מקפיד על ביצוע מדידה והערכה עקבית וסדירה. מידי רבעון מופקים ע"י ההנהלה דו"חות ביצוע מפורטים המתבססים על הנתונים השבועיים והחודשיים המתקבלים מהצוות הבכיר ומתייחסים להיבט התקציבי והתפעולי וגם להיבט החינוכי והטיפולי.