untitled-4
אל חוף מבטחים

תוכנית אימוץ אישית
לנערות בסיכון גבוה הבוחרות בדרך חיים חדשה

הרקע לתכנית

מרכז תל"ם בירושלים מעניק מידי שנה טיפול לעשרות נערות בסיכון מהמגזר החרדי והדתי. הנערות (הנושרות ממסגרות החינוך, נפלטות לרחוב ומנתקות קשר עם משפחותיהן) מקבלות בתכניות השונות מענה ראשוני למצוקתן אך בהיעדר תמיכה מתמשכת הן עלולות לחזור לסביבה של הזנחה חברתית ונפשית ולמצבי סיכון שונים.
כ-30% מהנערות במרכז מגיעות מרקע מורכב וקשה במיוחד. מניסיונינו עולה כי דווקא לנערות אלה שעברו חוויות קשות – פוטנציאל אישי גבוה, לו רק תעבורנה חוויה מתקנת משמעותית במסגרת מכילה. אם נעניק להן יותר, הן תחווינה הצלחה רבה יותר.

אודות התכנית

תכנית "אל חוף מבטחים" הינה פרויקט הוליסטי שבמסגרתו מוענקים לנערות שנבחרו בקפידה: ליווי, תמיכה, העצמה וכלים מותאמים אישית במגוון תחומים. בגיבוש וביצוע התכנית משתתף צוות מקצועי הכולל: פסיכולוגית קלינית, עו"ס ומדריכה חברתית. התכנית מתייחסת למספר מישורים: טיפול, תיגבור לימודי, סיוע כלכלי ותכניות העצמה. "אל חוף מבטחים" מאפשרת לנערה לחזור למסלול חיים תקין ובריא, להשתלב בחברה ולמצות את מירב היכולות האישיות שלה.

מטרות התכנית

• לשקם נערות המגיעות מרקע קשה, בעלות יכולות אישיות ומקצועיות גבוהות במיוחד.
• למנף את החוויות הקשות שעברו לאמונה עצמית חזקה.
• להעניק להן עוגן, מסגרת תומכת רחבה וכלים רבים להשתלבות בקהילה ובחברה.
• להפוך אותן למנהיגות ו"סוכנות לשינוי" שיסייעו בעתיד לנערות במצבן.

אודות מפעיל התכנית

מרכז תל"ם מפעיל מערך תכניות ושירותים מקצועיים לקידום נערות בסיכון, בתפיסה הוליסטית ובמטרה להעניק להן תקווה לחיים חדשים. להנהלת המרכז ניסיון עשיר והישגים רבים בתחום, ובהם:
• הפעלת רצף שירותים גדול אשר בתוך עשור שנים העמיד: מרכזי נוער, דירות מוגנות, בי"ס תיכון ועוד, זאת בהתמודדות עם אתגרים חינוכיים, תקציביים וממסדיים.
• הפעלת מעונים (פורמאליים ובלתי פורמאליים) לנערות בסיכון.
• קידום מאות נערות בסיכון והחזרתן למסגרת חיים נורמטיבית.
• הצלחה בקרב נערות שקיבלו מענה אישי מורחב – 75% מהן הצליחו להשתקם באופן משמעותי, למדו מקצוע והשתלבו בתעסוקה.
• שיתוף ותמיכה ממשרד החינוך, עיריית ירושלים וקרנות.
• חיבור חסר תקדים לרבנים ולקהילה, קבלת אמון, גיבוי ושיתוף פעולה מלא בדרך להפקת תכניות רבות המותאמות לצרכי הנערות. 

אוכלוסיית היעד

נערות מרקע חרדי ודתי בגילאי 16-20, מאזור ירושלים בעיקר, במצבי סיכון קשים:
• שוטטות / דיירות רחוב.
• אחוז גבוה מהנערות עברו פגיעות שונות.
• בעלות זהות אישית לא מגובשת ומחסור בעורף משפחתי.
• בעלות בולטות ודומיננטיות – פוטנציאל בעתיד להפוך למחוללות שינוי.

יעדי התכנית

• 75% מהנערות תסיימנה בגרות מלאה ו-12 שנות לימוד, בתוך 2-3 שנים בתוכנית.
• 90% תעמודנה ב-80% מהיעדים האישיים שהוצבו להן.
• לאחר 3 שנים מסיום הפרויקט כל נערה תתקדם באחד או יותר מהיעדים הבאים: תמשיך בלימודים ותתפתח במקצוע משמעותי / תעבוד בעבודה משמעותית מקדמת / תפתח זוגיות בריאה ויציבה / תתרום באופן משמעותי לחברה באמצעות התנדבות או עבודה בארגון חברתי כלשהו או השתלבות במסגרת תומכת לנערות בסיכון.

00

 

פירוט התכנית

בכדי להשיג את יעדי התכנית, נכתב מתווה פעולה מסודר ומובנה.
• איתור 15 נערות המשתתפות במרכז תלם ועומדות בקריטריונים הבאים:

• רקע של מצוקה קשה.
• חסרות עורף משפחתי.
• מוטיבציה אישית גבוהה להתמודדות.
• דומיננטיות חברתית ופוטנציאל אישי גבוה.
• מחויבות לחצי שנה לפחות לאחת המסגרות של מרכז תל"ם.

• מתן מענה אישי לכל נערה:

• חונכת אישית – תתווך בין הנערה והצרכים מול כל הגורמים, על בסיס יומי – 6 ש"ש.
• שיחות טיפוליות / מעקב טיפולי – אחר התקדמות וחיזוק קשר מול משפחה- 2 ש"ש.
• תגבור לימודי – 4 ש"ש נוספות.
• סדנאות העצמה – בהתאם להחלטת הצוות מקצועי.
• ליווי וקידום תעסוקתי – 4 ש"ש.
• הכוונה וסיוע ללימודי מקצוע – לנערות מתאימות או בוגרות, מלגת קיום הכוללת סיוע כספי, מגורים וכד' לחסרות עורף משפחתי וקורת גג.

מדידה והערכה

צוות התכנית ינהל את מערך המדידה וההערכה שיתבצע ע"י הגורמים המלווים את הנערה ובהתאם ל"סרגל מדידה מאוזן " Balanced Scorecard" שייקבע ע"י הצוות המקצועי:
• מעקב חודשי והערכה רבעונית המתייחסים לאחריות, עקביות, למידה ומבחנים, זניחת הרגלים ישנים הישרדותיים.
• מעקב אחרי השתלבות בחברה, בקהילה, בלימודים, בתעסוקה ועד להקמת משפחה.
• מעקב אחר עמידה ביעדים עד 3 שנים מסיום התכנית.